«… او طنز نهفته در پیش‌پرده‌های‌ش را راهی برای انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه آن روز خود دید و گه‌گداری با طعنه‌های‌ش درد مردم را گوشزد می‌کرد تا جایی که ترانه «کارگرم من» کار دست‌اش داد! کارگران راه‌آهن با استقبال از این ترانه دست به اعتصاب زدند. اول احمدی را از بین کارگران جدا کردند و به حسابداری فرستادندش اما به محض اتمام اعتصاب، او دستگیر شد و در کلانتری محل تعهد داد که هیچ گاه دیگر آن پیش‌پرده را اجرا نکند؛ اما کنایه‌های احمدی تمام شدنی نبود و ماجرای هتک حرمت یک زن ایرانی توسط سربازان آمریکایی انگیزهای او را برای اجرای پیش‌پرده‌ای به نام «قدس شاهین» برانگیخت. هرچند این پیش‌پرده از همان ابتدا توسط ساواک توقیف شد اما اجرای دوباره آن در سال ۱۳۲۳ در یک جمع خصوصی موجبات بازداشت احمدی را فراهم کرد و ماجرا تا جایی بیخ پیدا کرد که دادگاه حکم به تبعید شش ماهه به کرمان داد. البته با پی‌گیری‌های یک روزنامه‌نگار که مشتری ثابت پیش‌پرده‌خوانی‌های احمدی در تیاتر فرهنگ بود این حکم جامه عمل به خود نپوشید. بماند که قضایای زندان و تبعید هم نتوانست شور مردم‌دوستی احمدی را آرام کند و پیش پرده‌های «کارمند دولت» و «پیرن زرده» و چندتایی دیگر باز هم گرفتاری‌هایی برایش فراهم کرد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دل و دماغی برایش نماند و هفت سال را در اهواز به زندگی گذراند...».

بخشی از بروشور آلبوم «صدای تهرون قدیم۱» با صدای «مرتضی احمدی»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s