پیام پیروزی کودتا و سقوط دولت ملی مصدق را «مهدی میراشرافی» از رادیو خواند. پیام مشهوری است که فایل صوتی آن هم کم شنیده نشده است. اما پیام دیگر هم هست که همان روز و بلافاصله پس از پیام جناب «میراشرافی» از رادیو پخش شد و کمتر بدان پرداخته شده است. پیام سخنگوی «مجمع مسلمانان مجاهد» است که در میان هلهله و «جاوید شاه»گویی‌های دیگران، «این روز بزرگ تاریخی» را تبریک می‌گوید.
«مجمع مسلمانان مبارز» در سال ۱۳۲۷، به محوریت «نواب صفوی» و با هدف ‌پی‌گیری فعالیت‌های جمعیت «فداییان اسلام» تشکیل شد. «شمس قنات‌آبادی» به عنوان اولین رییس مجمع انتخاب شد و هم او بود که بعدها در ستیز با دولت ملی مصدق، به همراه «مظفر بقایی» و «حسین مکی» به سلطنت‌طلبانی چون «میراشرافی» پی‌وست و در مقدمه‌سازی کودتای ۲۸ مرداد به یاری «فضل‌الله زاهدی» شتافت.
پس از انقلاب ۵۷، در همان روزهای نخستین سال ۵۸، «مسعود بهنود» نخستین مجموعه «پادکست»مانند ایران را تولید کرد. رادیویی با عنوان «کانال دو» که بر روی نوارهای کاست و در چهار قسمت منتشر شد. بهنود، در نخستین قسمت از رادیوی کاستی خود از فرصت سقوط رژیم شاهنشاهی استفاده می‌کند و پس از ۲۵ سال سکوت خفقان‌آمیز در مورد کودتا، به ماجرای ۲۸ مرداد می‌پردازد. من بخشی از این نوار را که حاوی پیام کودتا و بیانیه مجمع مسلمانان مجاهد است بریده‌ام که از لینک زیر می‌توانید آن را بشنوید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s