غلام‌رضا ر. – اعتراضات از جمله در حوالی دانشگاه تهران ادامه داشت. شب هنگام (سحرگاه ۲۵ خرداد) نیروهای بسیجی و انتظامی به خوابگاه کوی دانشگاه هجوم برده و عده زیادی از دانشجویان را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند و به وزارت کشور منتقل کردند. برخی منابع خبری از کشته شدن پنج نفر در حوادث کوی دانشگاه سال ۸۸ خبر دادند و از ایمان نمازی٬ مبینا احترامی، فاطمه براتی، کسری شرفی، کامبیز شعاعی و محسن ایمانی (+) نام بردند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s