معرفی:
عنوان: گاو خونی
ناشر: نشر مرکز
۱۱۰ صفحه، ۵۵۰۰ تومان
از میان آثار ادبی که بعدها به فیلم تبدیل شدند خاطره خوبی ندارم که فیلم‌ها توانسته باشند حق مطلب را ادا کنند. معمولا فیلم‌هایی که از روی رمان‌ها ساخته می‌شوند به مراتب ضعیف‌تر از خود رمان‌ها هستند. (یا شاید چنین برداشتی محصول علاقه بیشتر من به رمان است! نمی‌دانم) با این حال، فیلم «گاو خونی» یکی از تجربه‌های به نسبت موفق تبدیل رمان به فیلم است.
می‌گویند «گاو خونی» بهترین اثر «جعفر مدرس صادقی» است. من آنقدر از ایشان نخوانده‌ام که بتوانم قضاوت کنم، همین اندازه بگویم که به واقع اثری ماندگار خلق کرده‌اند. رمانی کوتاه در فضایی سوررئال که به سختی می‌توانم بگویم منظور نویسنده را تمام و کمال دریافته‌ام، اما قطعا می‌توانم بگویم که از کتاب لذت بردم.
اگر فیلم «گاو خونی»، ساخته «بهروز افخمی» را دیده باشید، تقریبا می‌توان گفت که با حد خوبی رمان را خوانده‌اید. بجز اندکی جزییات که نسبت به رمان کاهش یافته و البته برخی ریزه‌کاری‌ها که در فیلم به اثر اضافه شده است. در هر صورت من می‌توانم هر دو را یکجا پیشنهاد کنم. تماشای فیلم و خواندن داستان «گاو خونی» را.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s