شنبه نهم دی‌ماه 91، شبکه اول تلویزیون گزارشی سفارشی پخش‌ می‌کند با عنوان «رنگ واقعی مردم». من از جایی می‌بینم که تصویر مصاحبه مطبوعاتی میرحسین موسوی در شامگاه 22 خرداد پخش می‌شود. گزارش تلویزیونی وقایع پس از کودتا را تا برگزاری مراسم 9 دی پی‌گیری می‌کند و همان روایتی را ارایه می‌دهد که می‌توانید حدس بزنید. با این حال یک نکته‌اش برای من به عنوان نمونه کافی است و اینجا یادآوری می‌کنم.


در بخشی از گزارش تصویر «مریم رجوی» پخش می‌شود و گوینده توضیح می‌دهد که «سازمان منافقین (مجاهدین خلق) اعلام کرد هواداران دو نامزد شکست خورده انتخاباتی هوادار یا هم‌رای این سازمان هستند». (نقل به مضمون) و سپس با تاکید خاصی روی تون صدا و تصویر موسوی و کروبی ادامه داد «ادعایی که هیچ گاه از جانب نامزدهای شکست خورده تکذیب نشد»!


جهت یادآوری اشاره می‌کنم به بخشی از بیانیه شماره 17 مهندس موسوی: «بنده به صراحت می‌گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه‌گر ادامه راه حل‌های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی می‌تواند راه‌حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد. تهمت بی‌دینی و همراهی با قدرت‌های بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریان‌های منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به عنوان یک دلسوز می‌گویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه‌ورزی آن‌ها را زنده نکنید».


باقی داستان گفتن ندارد و برای هرکسی که دیده باشد مشخص و برای هرکه ندیده قابل حدس است. وقتی با گذشت بیش از سه سال از آن وقایع، هنوز هم هیچ ابزاری بجز دروغ‌پردازی، آن هم در این سطح سخیف و قابل پی‌گیری در دست دستگاه تبلیغاتی وجود ندارد، فقط می‌توان گفت که کار حاکمیت کودتا بدجوری به بن‌بست کشیده است. با این حال برنامه دیروز یک ویژگی مثبت هم برای من داشت. حساب کنید تلویزیون را که روشن می‌کنید و ناگهان با تصویر کامل مهندس موسوی مواجه می‌شوید که در حال سخنرانی است! نزدیک بود قلبم بایستد!

 

پی‌نوشت:

در یک بخش دیگر، گزارش برای اینکه نشان بدهد تظاهرات کنندگان قصد براندازی داشته‌اند یک تصویر کامل از شعاردهندگانی را به نمایش گذاشت که سه بار پیاپی فریاد زدند: «مرگ بر اصل ولایت فقیه»! حالا ما که کاری نداریم، ولی پخش چنین شعاری از جانب انبوهی از تظاهرات کنندگان در خیابان‌های شهر، آن هم از تلویزیون حکومتی حکایتی داشت!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s