کوهیار گودرزی، 120 رروز بازداشت ، همچنان محروم از حداقل حقوق انسانی

…………………………………………………………….       

 

کوهیار گودرزی که در تاریخ 9 مردادماه (120 روز قبل) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و طی این مدت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است.


ادامه نگه‌داری کوهیار گودرزی در بند 209 در شرایطی صورت می‌گیرد که مادر وی " پروین مخترع" نیز یک روز پس از دستگیری او بازداشت و به زندان عمومی کرمان 


انتقال یافت. وی نیز پس از گذشت سه ماه هم‌چنان در شرایط بلاتکلفی در زندان به سر می‌برد و با وجود گذشت یک ماه از زمان برگزاری دادگاهش، قاضی پرونده تاکنون از 


تصمیم گیری در خصوص شرایط وی خوددداری کرده است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s